Jdi na obsah Jdi na menu
 


OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY VE VLASTNICTVÍ OBCE

5. 3. 2017

OBEC Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice, IČ:00509175

tel.: 606 637 030, 602 327 372, e-mail: sudomer@tiscali.cz, datová schránka - ID: aaddbh

 

Sudoměř dne 5.4.2017 

č.j. 5/2017                                                     

           

 

 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE

PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY VE VLASTNICTVÍ OBCE

 

Obec Sudoměř v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje svůj záměr

pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 22 (stavba občanského vybavení), která je součástí pozemku stp.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a obci Sudoměř, okres Mladá Boleslav.

 

 

Prostory k pronájmu - podlahová plocha celkem 108,72 m2

 

Účel nájmu - provozování pohostinství pro veřejnost

 

Předpokládaný počátek doby nájmu - od 1.5.2017

 

 

Konkrétní podmínky nájmu budou sjednány v písemné nájemní smlouvě.

Bližší informace lze získat v úřední hodiny na Obecním úřadě Sudoměř.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky na Obecní úřad Sudoměř do 20.4.2017.

Nabídka musí být podepsána zájemcem a musí obsahovat údaje o zájemci včetně údajů o oprávnění k podnikání v oboru (kopii minimálně živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti), záměr budoucího využití prostor, zajištění poskytovaných služeb a provozu v pronajímaných prostorech a návrh výše nájemného.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek či nerozhodnout o pronájmu předmětných nebytových prostor.

 

 

 

------------------------------------------------

Jan Kroupa

starosta obce Sudoměř

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.3.2017.

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky dne: 30.3.2017