Jdi na obsah Jdi na menu
 


Územní plán 2013

13. 9. 2016

http://www.mb-net.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9629&id=25142&n=sudomer

ÚP grafická část.zip

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

Registrační list
územního plánu nebo jeho změny10)

 

Název:

Územní plán Sudoměř

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území)  Sudoměř

 

číslo (kód): .......................................……............…...................................................................

Pořizovatel: Magistrát města Mladá Boleslav....................…………………………………….

Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Sudoměř….....................................................................

Zhotovitel       · jméno a příjmení nebo obchodní firma: ARSPRO, nám Míru 14, 29301 Mladá Boleslav

                        · identifikační číslo: 62451324……….………………………......................…..

Projektant        · jméno a příjmení: Ing.arch. Jiří Štěrba …..…………………………………...

· číslo autorizace: ČKA 761.....................................…………………………

Etapy

Akce

Datum

Poznámka

Zahájení prací15)

schválení pořízení

27.4.2004

    

Zadání

zahájení projednání

7.2.2005

 

 

schválení16)

1.6.2005

  

Koncept řešení

zahájení projednání

 

 

Pokyny pro zpracování návrhu

schválení17)

 

Usnesení

Návrh

zahájení projednání18)

19.5.2009

 

 

stanovisko krajského úřadu19)

15.9.2010

Č.j.139857/2010/KUSK

 

vydání20)

14.6.2011

 Usnesení   

 

nabytí účinnosti

 30.6.2011

 OOP č. 1/2011

Zpráva o uplatňování územního plánu21)

schválení

 

Usnesení

Ukončení platnosti22)

ke dni

 

Opatření obecné povahy

 

 

Použitá technologie zpracování: digitální.................

Měřítko hlavního výkresu: 1:5000...........................

Dokumentace je přístupná na webové adrese: http://www. obec-sudomer.cz

Záznam proveden dne : 10.8.2011

Zaznamenal(a): Irena Šulcová...............

telefon: 326 715 692..............................

e-mail: isulcova@mb-net.cz........…..…

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změny

 

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha23)

 

pořadové číslo plochy

název katastrálního území

kód katastrálního území

označení

(název plochy)

výměra v ha

druh využití

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) § 44 stavebního zákona.

16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.

17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.

18) § 50 stavebního zákona.

19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.

20) § 54 stavebního zákona.

21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.

22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

23) § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.