Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivecké sdružení Hrádek-Katusice

8. 1. 2016

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRÁDEK KATUSICE
Provádí činnost na základě postoupení výkonů práva myslivosti od Honebního společenstva Katusice, které sdružuje honební pozemky ještě od obcí Sudoměř, Valovice a Spikaly. Celková pronajatá plocha je 1476 ha zemědělské půdy a 209 ha lesní půdy. Činnost je řízena jednak prostřednictvím Stanov společenstva, Vnitřním řádem MS Hrádek Katusice, včetně Práva členů MS. Rozhodující je pro každý rok plán práce a Usnesení VČS.

Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření.
zvěř srnčí - třída III., kmenový stav 70 ks - přírůstek 1,2
zvěř zaječí - třída IV., kmenový stav 110 ks - přírůstek 0,5
zvěř bažantí - třída IV., kmenový stav 100 ks - přírůstek 0,5
Mimo to se vyskytuje v honitbě divoký králík, divoká kachna, koroptev, divoké prase
a škodná zvěř.

Činnost MS řídí výbor, který pracuje v tomto složení:
předseda MS - Josef Šín
hospodář MS - Jíra Ladislav ml.
místopředseda a jednatel - Kuntoš Václav
finanční hospodář - Rachač Antonín a členové výboru - ing. Eliáš; MVDr Dvořák;
Šín Josef
Mimo to pracuje RK ve složení Jíra Jan; Jíra Joseef; Vidner Štěpán
Celkem má sdružení 26 členů a 2 čekatele členství. Starší členové, pokud nemohou pracovat a vykonávat právo myslivosti, jsou vedeni jako čestní členové.

Rozhodující činnost MS Katusice.
- polodivoký chov bažantů - vyhlášení bažantnice - prodej dvou až tří honů hostům
- vlastní myslivecké vyžití
- zazvěřování honitby nákupem divokých zajíců, koroptví a vhodným vypuštěním dospělých bažantů
- obdělání mysliveckých políček s pěstováním topinambur, kukuřice, vojtěšky, obilovin, slunečnice, prosa, a kr. kapusty
- zřízení trvalých napajedel pro zvěř - podmínka pro povolení bažantnice ve třech lokalitách v honitbě
- zlepšování živ. prostředí výsatbou remízků, vyčištění kališť u Lín a Spikal a výsadba ostatní zeleně
- myslivecké zařízení, jejich obnova a udržování (zásypy, krmelce, posedy, kazatelny, jesle na seno a další)
- krmení zvěře včetně používání léků na zlepšení zdravotního stavu divoké populace zvěře
- sportovní činnost - střelba na asfaltové holuby - provozování střelnice v Sudoměři.
Aby tato činnost mohla být zajištěna, bylo odpracováno jednotlivými členy v roce 2005 2707 hodin. To je na člena 105 h.