Jdi na obsah Jdi na menu

 


Návrh rozpočet 2019

Návrh rozpočtu obce Sudoměř IČ 00509175 na rok 2019 v Kč
       
  Schválený rozpočet Skutečnost Návrh rozpočtu
 r. 2018 k 31.10.2018 na rok 2019
Daňové příjmy-sdílené a majetkové daně, tř. 1 1 917 000,00 1 631 123,01 1 922 000,00
seskupení položky 11,, 1 353 000,00 588 872,59 722 000,00
seskupení položky 12,, 260 000,00 611 623,96 650 000,00
seskupení položky 15,, 304 000,00 430 626,46 550 000,00
Daňové příjmy-místní a správní poplatky, tř.1 62 000,00 69 203,86 70 000,00
seskupení položky 13,, 62 000,00 69 203,86 70 000,00
Nedaňové příjmy, tř. 2 249 000,00 218 196,44 224 000,00
     § 2460 Splátky půjč.prostředků od obyv. 60 000,00 52 226,00 40 000,00
     § 1031 Pěstební činnost 40 000,00 53 275,70 40 000,00
     § 2310 Pitná voda    0,00 1 950,00 2 000,00
     § 3399 Ost.záležitosti kultury, církví a sd.pr. 6 000,00 0,00 0,00
§ 3612 Bytové hospodářství 88 000,00 96 656,00 120 000,00
§ 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 1 000,00 6 000,00
§ 6171 Činnost místní správy 20 000,00 6 604,00 8 000,00
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 15 000,00 6 484,74 8 000,00
Kapitálové příjmy, tř. 3 - § 6171 0,00 49 250,00 0,00
Kapitálové příjmy, tř. 3 - § 3639 0,00 0,00 200 000,00
Dotace (transfery), tř. 4 45 000,00 39 580,00 47 000,00
Dotace - volby, tř. 4 0,00 61 173,00 0,00
Příjmy celkem 2 273 000,00 2 068 526,31 2 463 000,00
       
Provozní výdaje, tř. 5 2 273 000,00 2 173 602,76 2 463 000,00
     § 1031 Pěstební činnost 120 000,00 143 814,00 60 000,00
§ 2212 Silnice 72 000,00 0,00 70 000,00
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 37 000,00 0,00 0,00
§ 2321 Odvádění a čištění odp.vod a nakl. s kaly 0,00 156 021,00 0,00
§ 3341 Rozhlas a televize 40 000,00 0,00 0,00
§ 3399 Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků 62 000,00 68 332,42 99 000,00
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 6 933,00 31 000,00
§ 3612 Bytové hospodářství 130 000,00 12 525,00 0,00
§ 3631 Veřejné osvětlení 454 000,00 36 660,00 46 000,00
§ 3632 Pohřebnictví 21 000,00 1 180,00 7 000,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 351 000,00 156 544,15 175 000,00
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 390 000,00 148 406,13 155 000,00
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 0,00 1 000,00
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 16 857,00 20 000,00
§ 6112 Zastupitelstva obcí 191 000,00 166 663,00 203 000,00
§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 8 528,00 0,00
§ 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 16 173,00 0,00
§ 6171 Činnost místní správy 375 000,00 1 231 691,46 1 592 000,00
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5 000,00 3 274,60 4 000,00
Kapitálové výdaje, tř. 6 0,00 0,00 0,00
Výdaje celkem 2 273 000,00 2 173 602,76 2 463 000,00
       
Financování - příjmy, tř. 8 - - -
Financování - výdaje, tř. 8 - 105 076,45 -
Financování celkem - 105 076,45 -
       
vyvěšeno dne: 12.11.2018      
sejmuto dne:   Jan Kroupa  
    starosta obce