Jdi na obsah Jdi na menu

Rozpočet 2019 návrh představený zastupitelstvu

Kopie - 20181203_rozpocet 2019 návrh_1.xlsx

Obec  Sudoměř          
             
Návrh rozpočtu pro rok 2019      
             
             
Příjmy                   2 463   
             
paragraf   položka text     částka v tis. CZK
      Daňové příjmy                         1 976   
             
    1111 daň z příjmu zam.                                          355   
    1112 daň z příjmu OSVČ                                            12   
    1113 daň z příjmů FO z kapitál.příjmů                                          30   
    1121 daň z příjmů právnických osob                                        325   
    1211 DPH                                            650   
    1361 správní popl.    
    1381 hazardní hry                                               7   
    1511 daň z nemovitostí                                          550   
    4112 dotace ze Státního Rozpočtu                                          47   
             
    1340 poplatek za likvidaci odpadu (TKO)                                           60   
    1341 poplatek za psy                                               3   
             
    2460 splátky půjček                                             40   
             
1031   2111 tržby za těžbu dřeva                                             40   
             
2310   2111 vodné                                                 2   
             
3 612   2132 pronájem nemovitostí                                         120   
             
3613   2132 příjmy z pronájmů nebyty                                             6   
             
3639   3111 prodej pozemku                                           200   
             
6171   2111 správa - služby                                               5   
    2131 pronájem pozemku                                               3   
             
6310   2141 úrok BU                                                 4   
    2142 dividendy                                               4   
             
             
      příjmy celkem                         2 463   
Obec Sudoměř          
             
Výdaje                   2 463     CZK       
             
par.     pol.     částka v tis. CZK
1031 lesy                         60    5169   služby 60
             
2212 silnice                         70    5171   opravy 70
             
3399 kultura                         99    5138   lístky pro občany 20
5139   ostatní nákupy 8
5169   služby 36
5175   občerstvení 25
5194   dary 10
             
3419 sport                         31    5139   ost.nákupy 10
5154   elektrika 2
5169   služby 2
5171   opravy 2
5175   občerstvení 5
5222   transfery 10
             
3631 veřejné osvětlení                         46    5021   DPP 3
5139   ostatní nákupy 3
5154   elektřina 24
5169   služby 10
5171   opravy 6
             
3632 pohřeb.                            7    5021   DPP 5
5151   voda 2
             
3722 odpady                       175    5021   DPP 15
5169   služby 160
             
3745 zeleň                       155    5021   DPP 25
5137   D HIM 10
5139   ost.nákupy 40
5156   PHM 10
5169   služby 25
5171   opravy 40
5175   občerstvení 5
             
5512 živel.pohr.                            1    5901   rezervy na živelné události 1
             
5512 hasiči                         20    5137   D HIM 10
5139   ost.nákupy 5
5154   elektrika 1
5156   PHM 3
5169   služby 1
             
6112 zastupitelstvo                       203        zastupitelé odměny 186
    zdrav.poj. 8,-% 17
             
6171 správa obce                    1 592    5019   refundace 20
5021   DPP 130
5031   OSSZ odvod 12
5032   ZP odvod 6
5038   Kooperativa 1
5136   knihy,tisk 15
5137   D HIM do 40.000 150
5139   ost.nákupy 50
5153   plyn 50
5154   elektrika 65
5161   poštovné 2
5162   telefony 25
5163   pojistky 20
5165   nájmy 10
5166   právní poradenství 30
5169   služby 150
5171   opravy 300
5173   cestovné 1
5175   pohoštění 10
5219   neinv.transf.podnik 6
5222   transfery 12
5321   neinv.transf.obcím 2
5362   daň Katusice 300
5499   neinv.transf.obyvatel 25
6121   poř.nemov.+projekt 200
             
6310 poplatky běžných účtů                            4    5163     4
             
      součet                2 463   
             
Sudoměř dne           
  3.12.2018          
             
             
vyvěšeno:3..12.2018          
sejmuto: