Jdi na obsah Jdi na menu

 


Schválený rozpočet pro rok 2019

29. 12. 2018
Rozpočet obce Sudoměř IČ 00509175  
  schválený rozpočet
  na rok 2019
Daňové příjmy – sdílené a majetkové daně, tř. 1 1 922 000 Kč
1111 – Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků 355 000 Kč
1112 – Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 12 000 Kč
1113 – Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 30 000 Kč
1121 – Daň z příjmů právnických osob 325 000 Kč
1211 – Daň z přidané hodnoty 650 000 Kč
1511 – Daň z nemovitostí 550 000 Kč
Daňové příjmy – místní a správní poplatky, tř. 1 70 000 Kč
1340 – Poplatek za provoz systému komunálního odpadu 60 000 Kč
1341 – Poplatek ze psů 3 000 Kč
1381 – Daň z hazardních her 7 000 Kč
Nedaňové příjmy, tř. 2 224 000 Kč
§ 2460 – Splátky půjček od obyvatelstva 40 000 Kč
§ 1031 – Pěstební činnost 40 000 Kč
§ 2310 – Pitná voda 2 000 Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství 120 000 Kč
§ 3613 – Nebytové hospodářství 6 000 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy 8 000 Kč
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000 Kč
Kapitálové příjmy, tř. 3 200 000 Kč
§ 3639 200 000 Kč
Dotace (transfery), tř. 4 47 000 Kč
Dotace (transfery) – investiční, tř. 4 0 Kč
Příjmy celkem 2 463 000 Kč
Provozní výdaje, tř. 5 2 463 000 Kč
§ 1031 – Pěstební činnost 60 000 Kč
§ 2212 – Silnice 70 000 Kč
§ 3399 – Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 99 000 Kč
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 31 000 Kč
§ 3631 – Veřejné osvětlení 46 000 Kč
§ 3632 – Pohřebnictví 7 000 Kč
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 175 000 Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 155 000 Kč
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 1 000 Kč
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 20 000 Kč
§ 6112 – Zastupitelstva obcí 203 000 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy 1 592 000 Kč
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 4 000 Kč
Kapitálové výdaje, tř. 6 0 Kč
Výdaje celkem 2 463 000 Kč
Financování celkem, tř. 8 – ze zákl. běžného účtu 0 Kč
   
Schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2018 Jan Kroupa
  starosta obce