Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti sboru SDH Sudoměř za rok 2015

1. 2. 2016

                                             

Výroční zpráva o činnosti sboru SDH Sudoměř za rok 2015

 

 

Dne 23.1.2016 se v místním pohostinství v Sudoměři uskutečnila výroční valná hromada SDH Sudoměř.

 

Plnění úkolů z minulé VVH:

 V průběhu měsíce ledna loňského roku byly na okresní sdružení hasičů předány materiály z VVH a byla provedena úhrada členských příspěvků, jak jsme si předsevzali v plánu činnosti pro rok 2015. Dále viz zpráva o činnosti.

 

Členská základna:

Sbor má k dnešnímu dni 29 členů, Nejstaršímu členu sboru je 83 let p. Štros Eduard. Přijali jsme dva nové členy p. L. Svárovského a P. Vybírala

 

Činnost výboru:

 Výbor se ke své činnosti sešel v průběhu roku 3x při řešení organizačních záležitostí a proběhla jedna členská schůze. Četnost schůzí vycházela z aktuálních potřeb sboru a v souvislosti s organizováním jednotlivých akcí.

 

Financování jednotky:  Burianek Ivan, finanční dar od obce 10000Kč

Přehled majetku obce využívaný k činnosti jednotky:

 

 

Činnost sboru v roce 2015

Členské schůze SDH Sudoměř, projednání účasti na soutěžích, brigádní činnost, nákup vybavení, Tři králové, Masopust, stavba májky, dozor na pálení čarodějnic setkání Sudoměřáků, nohejbalový turnaj, dýňování a drakiáda, Mikuláš.

Sběr železného šrotu a od zimování techniky (Bajer, Štenc M. Štenc, Bačina I. Lavu, Havelka, Štros L, Kroupa ….)

Stavba májky a dozor při pálení čarodějnic (Bajer, Štenc M. Štenc, Bačina I. Lavu, Havelka, Štros L, Kroupa ….)

brigáda nohejbalové hřiště (Buriánek, Štenc M. Štenc V. Havelka, Štros L. Merta, Kroupa a dorostenci)

Výborová schůze (čištění a údržba požární nádrže, příprava tréninků,)

Soutěž okrsku 20 v Sudoměři ( Sbor SDH +Hložek, Bajer, Dvořák, Havelka, Štenc V., Štenc M., Kroupa, Šturma)

čištění požární nádrže a její údržba (Bajer, Štenc M. Štenc, Lavu, Havelka, Štros L, Červený, Kroupa ….)

Setkání Sudoměřáků, nohejbalový turnaj, dětský den, stavění vánočního stromku, drakiáda s dýňováním, Mikuláš pro děti vše ve spolupráci s OU Sudoměř

Shromáždění představitelů sboru v Mladé Boleslavi

Náplní sboru je též údržba stávající a historické techniky a materiálního zabezpečení, které náš sbor vlastní.

Zásahy jednotky:

V roce 2015 se jednotka nemusela účastnit žádného zásahu ve svém katastru a bylo odpracováno za rok celkem 457 brigádnických hodin.

Plán činnosti 2016

  • Odevzdat hlášení o činnosti řádně a v termínu
  • Účast na VVH okrsku č. 20 dne 6. 2. 2016 v Krásné Vsi
  • Údržba has. techniky
  • Stavba máje a dohled nad pálením čarodějnic
  • Pomoc s přípravou kulturních a společenských akcí
  • Práce s mládeží
  • Čištění a údržba požární nádrže
  • Příprava odbornosti členů SDH

Na závěr bych chtěl připomenout, že v měsíci červnu sbor oslavil výročí 130 let od\založení SDH Sudoměř.

V Sudoměři 18.1.2015 starosta SDH Jan Kroupa