Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o konání zastupitelstva 6. 2017

14. 9. 2017

Zastupitelstvo obce Sudoměř 6. 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  14. 9. 2017

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 6/2017

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            21. 9. 2017 od 20:00hod

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku
 5. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením
 6. Oprava kostela
 7. Oprava hřbitovní zdi
 8. Pojízdná prodejna – příspěvek na provoz
 9. Hospoda u Nováků
 10.  Oprava dětského hřiště
 11.  Výsadba stromů na křižovatce nad zrcadlem u Sudoměře
 12.  Obnova veřejného osvětlení v obci
 13.  Ostatní: nasazení kapra do obecního kalu, úprava svahu u sběrného místa, úprava svahu směr kouta (Štenc, Peterka), zahradník Cindr, Formánek dešť. voda
 14.  Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce: 14. 9. 2017

Sejmuto z úřední desky: 21. 9. 2017