Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inventurizace majetku obce 2018

PLÁN INVENTUR

za rok 2018

 

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků se stanovuje tento plán inventur:

 

Účetní jednotka: obec Sudoměř

 

vydává: starosta obce Jan Kroupa

 

platnost :   22.12.2017  do 31.1.2022

 

 

 

  1.    Starosta obce jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

 

         předseda komise: pí. Alena Štrosová

        člen: pí. Věra Braslavcová

       člen: p. Josef Bajer

 

 

  1.     Průběh inventur v časovém období

 

       okamžik zahájení : 21.12.2018

       okamžik ukončení : 31.12.2018

 

  • Inventarizace majetku obce bude provedena k 31.12.2018
  • Inventurní soupisy budou předány k 30.1.2019
  • Výsledek inventarizace bude proúčtován k datu účetní uzávěrky
  • Komise je povinna předat inventurní soupisy do 30.1.2018
  • Inventarizační zpráva bude zpracován do 30.1.2018
  • Inventarizační komise byla proškolena dle vyhlášky 270/2010 Sb. a dle směrnice o inventarizaci majetku a závazků dne 2.9.2018 na OÚ

 

 

 

     

 

 

 

V Sudoměři dne : 10.12.2018                                    starosta obce: Jan Kroupa

 

 

 

                                                                               podpis starosty obce, razítko