Jdi na obsah Jdi na menu

Jednání zastupitelstva č.1 16.2.2017 a Výhled rozpočtu 2017-2019

9. 2. 2017

rozpocet-vyhled-2017-2018-2019.xlsx

Zastupitelstvo obce č.1 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  9.2.2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            Restaurace Na Sušce Katusice

 

Doba konání:             16. února 2017 od 17:00 hod.

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2016
  5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Stc. Kraje
  6. Projednání zprávy o uplatňování ÚP SUDOMĚŘ za období 06/2011-04/2016
  7. Poplatky za odpady na rok 2017 obecně závazná vyhláška o odpadech 2017
  8. Různé finanční dar Římskokatolické farnosti ve Mšeně
  9. Diskuse: Masopust, údržba veřejných prostranství, hospoda, nádraží
  10. Závěr