Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky

18. 1. 2018

                                                                                                                                         

OznÁmení o dobĚ a místě konání druhého kola volbY PREZIDENTA Republiky

 

 

 

Obecní úřad Sudoměř

 

Starosta obce Sudoměř podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                       

                                                           

oznamuje:

 

1. Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná:

 dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a

dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 

 2. Místem konání voleb  ve volebním okrsku č.1  je volební místnost Obecního úřadu Sudoměř 9, 294 25 Sudoměř, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sudoměř.

 

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.   Voliči dostanou lístky pro druhé kolo volby prezidenta až ve volební místnosti!!!

 

 

V Sudoměři dne  17.1. 2018                                                        

 

                                                                                             ........................................                                                                                                    

                                                                                                       Jan Kroupa

                                                                                               Starosta obce Sudoměř

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.1. 2018
Svěšeno dne: 27. 1. 2018
Zveřejněno elektronicky