Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

                                                                                                                                         

OznÁmení o dobĚ a místě konání volbY PREZIDENTA

 

 

 

Obecní úřad Sudoměř

 

Starosta obce Sudoměř podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                       

                                                           

oznamuje:

 

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a

dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 

 2. Místem konání voleb  ve volebním okrsku č.1  je volební místnost Obecního úřadu Sudoměř 9, 294 25 Sudoměř, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sudoměř.

 

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.   Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

 

5.   Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

V Sudoměři dne  5. 12. 2017                                                          

 

                                                                                             ........................................                                                                                                    

                                                                                                       Jan Kroupa

                                                                                               Starosta obce Sudoměř

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 12. 2017
Svěšeno dne: 13. 1. 2018
Zveřejněno elektronicky