Jdi na obsah Jdi na menu

Oznámení o záměru obce na pronájem nebytových prostor Hospoda

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE

PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY VE VLASTNICTVÍ OBCE

 

 Obec Sudoměř v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

zveřejňuje svůj záměr

 

pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 22 (stavba občanského vybavení), která je součástí pozemku stp.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a obci Sudoměř, okres Mladá Boleslav.

 

Prostory k pronájmu - podlahová plocha celkem 108,72 m2

Účel nájmu - provozování pohostinství pro veřejnost

Předpokládaný počátek doby nájmu - od 1.7.2020

 

Konkrétní podmínky nájmu budou sjednány v písemné nájemní smlouvě.

Bližší informace lze získat v úřední hodiny na Obecním úřadě Sudoměř.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky na Obecní úřad Sudoměř do 30.6.2020.

Nabídka musí být podepsána zájemcem a musí obsahovat údaje o zájemci včetně údajů o oprávnění k podnikání v oboru (kopii minimálně živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti), záměr budoucího využití prostor, zajištění poskytovaných služeb a provozu v pronajímaných prostorech a návrh výše nájemného.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek či nerozhodnout o pronájmu předmětných nebytových prostor.

 

------------------------------------------------

Jan Kroupa starosta obce Sudoměř

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky dne: ……………………….

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.