Jdi na obsah Jdi na menu

Plán Inventur 2017

25. 11. 2017

VYHLÁŠENÍ INVENTARIZACE

 

 PLÁN INVENTUR

za rok 2017

 

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků se stanovuje tento plán inventur:

 

Účetní jednotka: obec Sudoměř

 

vydává: starosta obce Jan Kroupa

 

platnost :   22.12.2017  do 31.1.2022

 

 

 

  1. Starosta obce jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

 

předseda komise: ing. Jiří Šturma

člen: pí. Alena Štrosová

člen: p. Josef Bajer

 

 

  1. Průběh inventur v časovém období

 

okamžik zahájení : 22.12.2017

okamžik ukončení : 31.12.2017

 

inventarizace majetku obce bude provedena k 31.12.2017

inventurní soupisy budou předány k 30.1.2018

výsledek inventarizace bude proúčtován k datu účetní uzávěrky

komise je povinna předat inventurní soupisy do 30.1.2017

inventarizační zpráva bude zpracován do 30.1.2017

Inventarizační komise byla proškolena dle vyhlášky 270/2010 Sb. a dle směrnice o inventarizaci majetku a závazků dne 2.9.2017 na OÚ

 

 

 

     

 

 

 

V Sudoměři dne : 2.9.2017                                    starosta obce: Jan Kroupa

 

 

 

                                                                               podpis starosty obce, razítko