Jdi na obsah Jdi na menu

Příkaz k inventuře majetku

24. 12. 2019

Příkaz k provedení řádné inventarizace

 

Přikazuji provedení řádné inventarizace v roce 2019 podle harmonogramu inventarizace, který je

stanoven tímto příkazem.

 

1) Jmenování inventarizační komise:

Předseda: Ing. J. Šturma

Člen: Ing I. Burianek

Člen: V. Braslavcová

2) Výchozí podklady pro provedení inventur podle účtového rozvrhu

Evidenci majetku a zásob připraví účetní obce………………………………………………………… do 31.12. 2019

3) Inventarizační komise provede

     Fyzické inventury…………………………………………………………………………………………..…...do 31. 12. 2019

     Dokladové inventury ……………………………………………………………………………..……….…….do 10. 1. 2020

4) Vyhodnocení inventarizace (vyčíslení rozdílů, návrhů na vyřazení a předání výsledků starostovi obce) ……………………….……………………………………………………………………………………………..………….do 12. 1. 2020

5) Rozhodnutí o vypořádání případných inventarizačních rozdílů a další opatření provede starosta ……………………………………………………………………………………………………………………………....…do 20. 1. 2020

6) Zaúčtování výsledků inventarizace provede účetní ……………………………………………..do 20. 1. 2020

7) Inventarizační komise provede celkové odsouhlasení inventarizace včetně zápisů o

inventarizaci majetku a závazků k jednotlivým rozvahovým a podrozvahovým účtům

(celkový soupis majetku, pohledávek a závazků formou zápisů o inventarizaci majetku a

závazků k jednotlivým rozvahovým a podrozvahovým účtům)………………………….…….. do 25. 1. 2020

8) Projednání výsledků inventarizace v zastupitelstvu obce provede starosta

………………………………………………………………………………………………………………………………. ..do 31. 1. 2020