Jdi na obsah Jdi na menu

Sudoměřský občasník 1/2020

24. 2. 2020

SUDOMĚŘSKÝ OBČASNÍK

č.1 v roce 2020

Milí sousedé a přátelé,

zdravíme Vás s novým číslem Sudoměřského občasníku a rádi bychom vás v krátkosti seznámili s těmi nejdůležitějšími událostmi, které se nyní řeší, řešily, nebo probíhají v naší obci.

  • Proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového veřejného osvětlení, na které nám byla poskytnuta dotace
  • Povedlo se koupit hospodu U Nováků a nyní jsme ve fázi příprav rekonstrukce objektu. Vybíráme prostřednictvím Studia 23 nejvhodnější variantu rekonstrukce hospody, chceme zachovat její ráz a autentičnost a zároveň vyhovět dnešním stavebním a hygienickým požadavkům pro provoz.
  • Máme ve fázi projektové dokumentace zaměřeny všechny předzahrádky, které jsou přeploceny a doufám, že dojdeme ke shodě v řešení této situace.
  • Můžeme oficiálně používat znak obce, který nám byl předán 15.4.2019 v poslanecké sněmovně v Praze z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka.
  • Vypadá to, že jsme udělali poslední krok ke koupi Sudoměřského nádraží. Z toho mám velikou radost, protože pan Pagáč prostřednictvím svého muzea dělá obci obrovskou reklamu. A jako bonus se nám podaří zachovat pro budoucí generace budovy prvorepublikového nádraží.
  • Před dokončením máme také projektovou dokumentaci na opravu kostela Na nebevzetí Panny Marie.
  • Na základě hlasování našich obyvatel při veřejné schůzi se povedlo zvýšit bezpečnost v obci a v blízkosti herních prvků na návsi jsme instalovali zpomalovací prahy a zrcadlo do zatáčky ke hřbitovu. Jistě to v tomto místě nějaký smysl má. Uvědomme si, že provoz v obci za posledních dvacet let výrazně stoupl. Žádáme však všechny řidiče, aby zpomalovací pásy neobjížděli přes trávník, který se tím ničí a tahá se bahno po vsi! Pokud nechcete drncat přes pásy, zvolte jinou variantní silničku,  jsou tam na výběr 3!

 

Dále chceme upozornit na několik blížících se akcí:

- 16.3. bude prováděno čištění komunikací v obci. Ukliďte prosím zejména automobily z veřejných komunikací.

- dne 28.3.2020 proběhne od 9.00 hod svoz nebezpečného odpadu. Tradičně bude odvážen se sběrného dvora, odváženy budou obaly, barvy, olej a tuk, autobaterie, dále kompletní elektrozařízení, drobné baterie a monočlánky a motorový a převodový olej bez příměsí a nečistot. Konkrétní popis najdete na webu a úřední desce.

- 7.3. od 18.00 hod se bude v hospůdce konat VEŘEJNÁ SCHŮZE s tradičním občerstvením. Sdělíme si důležité akce a investice proběhlé i plánované, seznámíme vás s rozpočtem obce na rok 2020, probereme nejpalčivější problémy obce a otevřeme se vašim návrhům a nápadům. Rovněž bude k vidění nová kronika z let 2016-2019. Těšíme se na hojnou účast, ať je vidět, že chod Sudoměře zajímá všechny! Připravena bude večeře a první sud piva zdarma.

 

Srdečně děkuji všem starajících se o vzhled a zeleň obce, členům obecního úřadu, všem pořadatelům kulturních, adventních, vánočních a silvestrovských akcí, které se konaly v Sudoměři a těšily se zájmu občanů.  Srdečně děkuji členům klubu důchodců, kteří vždy pomůžou a mají srdce na správném místě.

 

ULOŽTE, PŘEPIŠTE, ZAPAMATUJTE SI,  ULOŽTE, PŘEPIŠTE, ZAPAMATUJTE SI!

 

KULTURNÍ PLÁN    2020

 

6.1. Pochod Tří králů – proběhlo

15.2. Masopust – proběhlo

7.3. Veřejná schůze, od 18.00 hod

10.-13.4. Velikonoce

18.4. Sudoměřský pochoďák, trasa a cíl cesty bude upřesněno

30.4. Pálení čarodejnic, stavění májky

30.5. nebo 6.6. Dětskýden

27.6. Myslivecké střelby

začátek července  nohejbalový turnaj

15.8. Setkání Sudoměřáků – letní kulturní akce, koncert?

3. či 10.9. pouť

říjen Koncert myslivecké duchovní hudby, drakiáda, dýňování…

28.11. Adventní tvoření s dětmi, rozsvěcení vánočního stromu

5.12. Mikuláš

24.12. Zpívání v kostele

V průběhu roku  se budou konat i další akce, např. brigády, čištění příkopů, letní kina, divadla a pod, termíny budou upřesněny.