Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sudoměřský občasník

12. 10. 2017

PODZIMNÍ SUDOMĚŘSKÝ OBČASNÍK

 

 

Po delší letní pauze opět zdravíme všechny občany Sudoměře a přinášíme několik iformací a zajímavostí.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE:

 

  1. Dnem 18. 8. 2017 byl proveden vklad o změně průběhu hranic mezi obcemi Sudoměř – Katusice (sporné území Valovic) do katastru nemovitostí a dohoda o finančním vyrovnání nabyla právní moci.  První splátka dlužné částky z daní z nemovitostí obci Katusice ve výši 301 451,-Kč bude provedena ke dni 18. 10. 2017, následující vždy po jednom roce 18.10.2018 300 000,-Kč a 18.10.2019 300 000,-Kč, celkem  901 451,-Kč.
  2. Obec by ráda opravila havarijní střechy na přístavcích u kostela (jeskyňka a sakristie), záleží na stanovisku památkové péče a časových možnostech pokrývačů.
  3. Zastupitelstvo pokračuje v jednáních o koupi Hospody U Nováků.
  4. Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny z důvodu jejího téměř nulového využívání občany obce.
  5. Bude se pokračovat v úpravách zeleně v obci, jsou plánovány nové výsadby na svahu u sběrného dvora, podle výsledků pozemkových úprav bychom rádi zpevnili „koryto“ na křižovatce nad zrcadlem před vjezdem do obce. Byl proveden řez ořešáků na návsi s cílem zajištění provozní bezpečnosti, několik stromů bylo označeno k pokácení, k tomu dojde v době vegetačního klidu.

 

 

Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – v termínu        9.-20.10.2017 v pracovních dnech v době mezi 16-17.00 hod bude vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát v k.ú. Sudoměř mimo část dotčenou pozemkovými úpravami. POZOR, i s ohledem na volby nebude vyložení probíhat v kanceláři OÚ, ale u pověřené osoby Markéty Svárovské, Sudoměř čp.3. Bližší informace najdete na webových stránkách obce, obecní desce či na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/vyberkatastrinfo.aspx.

 

 

KULTURA V OBCI:

  1. V sobotu 28.10.2017 od 15:00 hod zveme všechny děti i dospělé na drakiádu a dýňování. Snad bude konečně foukat vítr, alternativně je připraven i drobný výtvarný program pro špatné počasí. Sraz před hospodou, pouštění draků na Bartákovic louce. Kromě draků si vezměte i dýně, nože, lžíce a další pomůcky, několik dýní opět dají jako sponzorský dar Svárovští. Domácím občerstvením se nic nezkazí :-)

 

Připomínáme ještě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.10.2017 (v pátek 14-22.00hod, v sobotu 8-14.00 hod), v kanceláři OÚ.