Jdi na obsah Jdi na menu

Svolání zastupitelstva obce 7/2018

14. 10. 2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 7. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  21.10.2018

Informace

O svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21. října 2018 od 18.00 hodin.

 

Místo konání:         Obecní úřad Sudoměř čp. 9

Čas konání:            21.10.2018 od 18:00hod

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 4. Schválení programu

 5. Volba starosty obce a místostarosty

  1. určení počtu místostarostů

  2. určení způsobu volby starosty obce a místostarosty

  3. volba starosty obce

  4. volba místostarosty

  5. volba předsedy komise finanční

  6. volba předsedy komise kontrolní

 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob

 7. Schválení plánu náležité péče

 8. Rozpočtové opatření obce 2018

 9. Diskuze
 10. Závěr

  Vyvěšeno: 14.10.2018

  Sejmuto: 21.10.2018