Jdi na obsah Jdi na menu

 


Svoz nebezpečného odpadu 30.3.2019 od 10:30h

 

Chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát nádoby pouze řádně uzavřené s barvami ,oleji a chemikáliemi.

 

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

 • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

 • drobné baterie a monočlánky

  Podmínky odvozu:

 • Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude shromážděn předem na jednom místě, které je přístupné nákladní pro vozy. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.

 • Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

 • Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!

 • Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

   

   

Termín svozu ve Vaší obci je určen na:                          

30.3.2019 v 10.30 h

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího střediska svozu komunálního odpadu a dopravy:

Kamila Morcová                                                                   IČO: 47551984

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.                             DIČ: CZ47551984