Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR 2018

Obec Sudoměř

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5. a 6. října 2018

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Sudoměř v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001Sb., o volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

 

 

1. Volby do zastupitelstva obce Sudoměř se uskuteční: dne 5. října 2018, od 14.00 hodin do 22.00 hodin dne 6. října 2018, od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okrsku č. 1 Sudoměř je volební místností na budově OU Sudoměř čp. 9

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského

státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva obce Sudoměř okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,

a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

5. a 6. října 2018

V případě druhého kola do senátu 12. a 13.října

 hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR Starosta obce Sudoměř v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 80 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č.

233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

 

1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: dne 5. října 2018, od 14.00 hodin do 22.00 hodin dne 6. října 2018, od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 Sudoměř je volební místností na budově OU Sudoměř čp. 9

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční

dne 12. října 2018, od 14.00 hodin do 22.00 hodin dne 13. října 2018, od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

 

V Sudoměři 10.9.2018

Jan Kroupa starosta obce.

Vyvěšeno: 14.9.2018

Sejmuto: 6.10.2018

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení