Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020

 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

 

OznÁmení o dobĚ a místU konání voleb

 

 

Starosta obce Sudoměř podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

                                                             oznamuje:

1.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v budově Obecního úřadu Sudoměř se sídlem Sudoměř 9

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

 

3.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.  

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

 

5.  

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

V Sudoměři dne: 16. 09. 2020                                                                  

                                                                                                            Jan Kroupa

starosta obce