Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání zastupitelstva obce 7.8.2016

29. 7. 2016

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne 29. července 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            kancelář obecního úřadu v č.p.9 v Sudoměři

 

Doba konání:                        7.srpna 2016  v 19.00 hod.

 

Navržený program: 

  1. Zahájení.
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu.
  4. Koupě pozemků pod stavbou bývalého teletníku, prodej části stavby bývalého teletníku, demolice části stavby bývalého teletníku.
  5. Diskuse
  6. Závěr                                                                                                                                                                       MVDr. Jiří Dvořák

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. července 2016              ____________________

………………………

Sejmuto z úřední desky dne: 7.srpna 2016                           ____________________

………………………