Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne 20. dubna 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            kancelář obecního úřadu v č.p.9 v Sudoměři

 

Doba konání:                        27. dubna 2016 ve 20.00 hod.

 

Navržený program: 

  1. Zahájení.
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu.
  4. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.
  5. Nájem teletník Winterová
  6. Znak obce
  7. Úpravy hospody
  8. Úpravy před OÚ v č.p. 9
  9. Diskuse (   )
  10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. dubna 2016                 

MVDr. Jiří Dvořák

starosta obce