Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání zastupitelstva

1. 9. 2016

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne 24. srpna 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            kancelář obecního úřadu v č.p.9 v Sudoměři

 

Doba konání:                        1.září 2016 ve 20.00 hod.

 

Navržený program: 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Volba starosty obce.
 5. Volba místostarosty obce.
 6. Prodej pozemku Družstvu Březovice
 7. Koupě pozemku od Družstva Březovice.
 8. Koupě lesa.
 9. Ekotrans (Dana Dostálová) prodloužení smlouvy na pozemky u přehrady.
 10. Zpráva o uplatňování územního plánu Sudoměř (06/2011-04/2016).
 11. Diskuse (znak obce, posekání břehu u paní Šturmové Mileny)
 12. Závěr

 

 

 

MVDr. Jiří Dvořák

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. srpna 2016                    ____________________

………………………

 

Sejmuto z úřední desky dne: 1.září 2016                              ___________________