Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zastupitelstvo obce 1/2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 1. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  5.2. 2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 1/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            5.2.2018 od 18:00hod

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu
 4. Žádosti o odkup pozemků
 5. Strom svobody
 6. Dětské hřiště, dovybavení
 7. Oslavy 100let od založení republiky, kronika obce
 8. Koupě hospody u Nováků
 9. Studio 23 - poradenství v odboru architektury a stavitelství
 10.  Oprava přístavků na kostele, Sakristie a Jeskyňky
 11.  Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích
 12. Lesy informace k těžbě dřeva pro občany obce Sudoměř, výběr lokalit, práce v obecních lesích
 13. Veřejná schůze v obci, stanovení termínu společně s vítáním občánků
 14. Nabídka na spolupráci Elcos Group s.r.o. - poradenství v odboru dotací, poradenská činnost
 15.  Ostatní: rozhlas oprava, nádraží Sudoměř,  strategický plán obce, schválení faktur r.2017, pokácení stromů na návsi, pokácení lípy a vrby za kostelem, územní plán změny, cena za odpady, Červený VPP, kominík, 
 16.  Závěr.

 

 Vyvěšeno na úřední desce: 29.1.2018

     Sejmuto z úřední desky: 5.2.2018