Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 1/2020

16. 1. 2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 1.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 1/2020

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Restaurace na Sušce Katusice

Čas konání:            od 17:00h dne 23.1.2020

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Přípojka sítí k st. 4/2  J.Č.
  5. Prodej pozemku 516/1 a 516/7
  6. Kultura v obci v r.2020
  7. Opravy a dotace 2020
  8. Diskuze: 
  9. Závěr

 

Vyvěšeno: 16.1.2020

 Sejmuto:  23.1.2020