Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 1/2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 1.2021

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 1/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 21.1.2021

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Vyhláška o místních poplatcích – psi, odpady
 6. Finanční příspěvek pro důchodce na topení
 7. Plán investičních akcí na rok 2021
 8. Rozpočet 2020
 9.  Stav VO
 10. Zrušení železničního přejezdu Hrádek
 11.  Přístupová komunikace pozemek
 12.  Souhlas s uložením sítí věcné břemeno el. přípojka
 13. Pozemek p.č. 71 proti váze oddělení - směna
 14.  Diskuze: Předzahrádky, jednání s ČEZ - VaK, Kulturní program 2021,
 15.  Závěr

 Vyvěšeno: 14.1.2021

 Sejmuto:  21.1.2021