Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 1/2022

Zastupitelstvo obce Sudoměř 1.2022

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 1/2022

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 10.1.2022

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Předzahrádky
  5. Pozemek p.č.520 prodej části pozemku
  6. Zpracování PD pro podání dotací
  7.  Diskuze: J.F. , odpady sběrné místo,
  1.  Závěr

 

 

 Vyvěšeno: 3.1.2022

 Sejmuto: