Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 10/2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 10.2021

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 10/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 27.12.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. OZV č.3/2022 o odpadech
  5. OZV č.4/2022 o odpadech
  6.  Diskuze: 
  1.  Závěr

 

 

 Vyvěšeno: 20.12.2021

 Sejmuto: