Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 2/2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 2. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  26.3.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 2/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Hospoda na Sušce Katusice

Čas konání:            6.4.2018 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení znaku a vlajky obce Sudoměř
  5. Zakoupení frézy Hecht
  6. Ostatní: informace k zaměření pozemků - hospoda,  Bartákovic louka, cesta k teletníku (Bičíková, Novák), Milena Šturmová. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. OZV technoparty. Oslavy v obci termíny. Nádraží Sudoměř.
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce: 26.3.2018

Sejmuto z úřední desky: 6.4.2018

 

Starosta obce Jan Kroupa