Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zastupitelstvo obce 2/2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 2. 2019

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 2/2019

 dne 21.3.2019

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            21.3.2019 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu
  4. Veřejná schůze 2019 
  5. Jarní úklid v obci
  6. Dotace veřejné osvětlení
  7. Rozpočtové opatření 1,2,3,
  8. Ostatní: opravy kostela,  herní prvky pro děti, sad Bartákova louka, znak obce, ………
  9. Diskuze
  10.  Závěr.

 

 

 Vyvěšeno na úřední desce: 14.3.2019

 Sejmuto z úřední desky: 21.3.2019