Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 2/2020

4. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 2.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 2/2020

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 12.2.2020

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení závěrečného účtu
 5. Schválení závěrečné závěrky
 6. Vyhláška o místních poplatcích – psi, odpadech
 7. Řád veřejného pohřebiště nařízení obce k stanovení cen nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa
 8. Finanční kontrola
 9. Dětské hřiště
 10. Přístřešek Svárovští
 11. Veřejná schůze 2020
 12. Rekonstrukce VO
 13. Předzahrádky
 14. Diskuze:  Kulturní program 2020,
 15. Závěr

 Vyvěšeno: 4.2.2020

 Sejmuto:  12.2.2020