Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 2/2021

5. 3. 2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 2.2021

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 2/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 12.3.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Rozpočtové opatření
  5. Informace starosty opatření Covid
  6. Jarní práce v obci sázení stromků
  7.  Diskuze: Předzahrádky,
  8.  Závěr

 Vyvěšeno: 5.3.2021

 Sejmuto:  12.3.2021