Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 2.2017

23. 3. 2017

Zastupitelstvo obce č.2 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  23.3.2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            budova OU Sudoměř

 

Doba konání:           30.března 2017 od 19:00 hod.

 

Navržený program: 

 1. Zahájení. (zodp. Kroupa)
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu. (zodp. Kroupa)
 3. Schválení programu. (zodp. Kroupa)
 4. OZV obce Sudoměř o odpadech + poplatek za odpady, psy, JSDH obce
 5. Inventura majetku
 6. Oprava veřejných komunikací
 7. Digitalizace katastru intravilán a extravilán obce
 8. Odsouhlasení proplacení fa. za rok 2016 v roce 2017
 9. Změna hranic katastru Sudoměř – Katusice (Valovice)
 10. Diskuse : údržba veřejné zeleně, dotace hřbitovní zeď, zvonička, studánka, ořechy náves, Bartákovic louka, rozpočtové opatření obce 1/2017; 2/2017; 3/2017
 11. Závěr