Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 3/2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  26.4.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 3/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř čp.9

Čas konání:            3.5.2018 od 19:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. ŠTURMOVI- žádost oprava kanalizace
  5. Směrnice zadávání veřejných zakázek
  6. Teletník K.W.
  7. Elektrická přípojka L.Jíra st.
  8. GDPD
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce: 26.4.2018

Sejmuto z úřední desky: 3.5.2018

 

Starosta obce Jan Kroupa