Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 3/2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3.2021

 

 

 

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 3/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

 

 

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 14.5.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Rozpočtové opatření
  5. Byty na nádraží
  6. Audit info
  7. Stav rozpočtu
  8.  Diskuze: předzahrádky, letní akce, les Honzovka pád stromu,
  9.  Závěr

 

 

 

 

 Vyvěšeno: 7.4.2021

 

 Sejmuto:  14.4.2021