Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 4/2018

11. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 4. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  10.6.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř čp.9

Čas konání:            18.6.2018 od 19:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení závěrečného účtu 2017
  5. Rozpočet obce 2017-18
  6. Čistička škola kanalizace
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce: 10.6.2018

Sejmuto z úřední desky: 18.6.2018

 

Starosta obce Jan Kroupa