Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 4.2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3. 2019

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2019

dne 13.6.2019

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:           25.6.2019 od 19:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu
  4. Dotace veřejné osvětlení
  5. Schválení závěrečného účtu 2018
  6. Rozpočtové opatření ......
  7. Ostatní: Čističky, brigáda hřiště, vlajka, pronájem pozemku maringotka,akce léto, ………
  8. Diskuze
  9.  Závěr.

                                                      

 

 Vyvěšeno na úřední desce: 13.6.2019

 Sejmuto z úřední desky: 25.6.2019