Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 5/2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5. 2019

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2019

dne 28.8.2019

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:           6.9.2019 od 18:00hod

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu
 4. Peněžní dary na Valocars a rockový festival na nádraží
 5. Sbírka diakonie Broumov
 6. Pozemek Bartákovic louka sad plus cesta od křížku
 7. Bičíková cesta směna pozemku
 8. Koupě pozemku P.Č.71 L.V.111 přístup na Bartákovic louku
 9. Obecní vyhlášky aktualizace
 10. Zaměstnanec OU kronika……..
 11.  Koupě nádraží
 12.  Rozpočtové opatření
 13. Ostatní: Extravilán obce, předzahrádky, vlajky, křovinořez, pouť, reklamní předměty, ………
 14. Diskuze
 15.  Závěr.

                                                      

 

 Vyvěšeno na úřední desce: 28.8.2019

 Sejmuto z úřední desky: 6.9.2019