Jdi na obsah Jdi na menu

 


zastupitelstvo obce 5/2021

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5. 2021

 

 

 

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 5/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

 

 

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 30.7.2021

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Byt na nádraží
 5. Nádraží nabídnout k prodeji
 6. Hospoda
 7. Hřbitovní zeď
 8. Rozpočtové opatření
 9. Pojištění majetku obce – nemovitosti
 10. Diskuze: Stromy od zastávky k nádraží, četnost zastupitelstev
 11.  Závěr