Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 5.2017

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5.2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  2.června 2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 5/2017

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            Budova OU Sudoměř

 

Doba konání:                        10.července 2017 od 19:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Plán společných zařízení v KÚ Sudoměř
  5. Hospoda Novákovi
  6. Diskuse: přístupová cesta k teletníku na pozemku K.W.
  7. Závěr