Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 6/2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 6. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  20.9.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 6/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Restaurace na Sušce Katusice

Čas konání:            4.10.2018 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Nákup mobiliáře do obce
  5. Zhodnocení práce zastupitelstva 2014-2018
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

Vyvěšeno: 20.9.2018

Sejmuto: 4.10.2018