Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 7/2017

Zastupitelstvo obce Sudoměř 7. 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  28.11. 2017

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 7/2017

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            28. 11. 2017 od 18:00hod

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku.
 5. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením.
 6. Rozpočet obce 2018
 7. Oprava kostela, výběr projektu, oprava jeskyňky a zákristie, hřbitovní zdi.
 8. Braslavcová prodej části pozemku.
 9. Pronájem hospody.
 10. Formánek stížnost kraj.
 11.  Mikulášská nadílka .
 12.  Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích
 13.  Strategický plán obce .
 14.  Ostatní: Nájemní smlouva Winterová, hospodaření v lesích, zpevnění cesty Štencovi-Šturma, převod PC majetku z ministerstva vnitra na obec Sudoměř, Vánoční ozdoby, Facebook, DAS pojišťovna.
 15.  Závěr.

 

Vyvěšeno na úřední desce: 21.11 2017

Sejmuto z úřední desky: 28.11. 2017