Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 8/2017 + rozpočtové opatření č.11

RO č 11.pdf

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř 8. 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  23.12. 2017

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 8/2017

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            23. 12. 2017 od 15:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu
  4. Rozpočet obce 2018
  5.  Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích
  6.  Strategický plán obce
  7. Volba inventurní komise, plán inventur 2018
  8.  Ostatní: rozpočtové opatření č.11
  9.  Závěr.

 

Vyvěšeno na úřední desce: 16.12 2017

Sejmuto z úřední desky: 23.12. 2017