Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 8/2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 8.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 27.11.2020

 

Navržený program:

 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Rozpočet 2021
  5. Inventarizace majetku obce k 31.12.2020 - jmenování komise
  6. Zpráva finančního výboru
  7. Zpráva kontrolního výboru
  8. Diskuze:
  9. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20.11.2020

Sejmuto:  27.11.2020