Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 8/2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 8.2021

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 8/2020

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 21.1.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Rozpočtové opatření
  5. Prodej pozemků
  6. Hospoda
  7. Vrt na nádraží
  8.  Diskuze: Kostel opravy (plošina?), oprava hřbitovní zdi, prodej dřeva,

Teletník, zaměření pozemku u Bart. louky, spádovost dětí do škol, poškozený plot,.

  1.  Závěr

 

 

 Vyvěšeno: 25.10.2021

 Sejmuto:  1.11.2021