Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 9/2018 Schválení rozpočtu na r.2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 9. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 9/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Obecní úřad Sudoměř čp. 9

Čas konání:            21.12.2018 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu 2019
  5. Diskuze:  Zpívání koled v kostele 24.12.2018, útemní plán obce studie, nádraží.........
  6. Závěr

 

Vyvěšeno: 14.12.2018

Sejmuto: 21.12.2018