Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce č.7 28.12.2016

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  19. prosince 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            OU Sudoměř č.p.9

 

Doba konání:             28. prosince 2016  od 18.00 hod.

 

Navržený program: 

 1. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu.

 3. Schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2017.

 4. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2017-18

 5. Rozpočtové opatření č.4/2016.

 6. Určení pravomoci k rozpočtovým pravidlům

 7. Diskuze 

   

   

   

   

   

  Jan Kroupa

  starosta obce

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. prosince 2016                 ____________________

   

   

  Sejmuto z úřední desky dne: 28. prosince 2016                   ____________________