Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 1/2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 1. 2019

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 1/2019

dne 31.1.2019

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:            31.1.2019 od 18:00hod

 

 Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu
 4. Odsouhlasení priorit realizace společných zařízení v k.ú. Sudoměř KoPÚ
 5. Žádost pozemkový úřad informace k pozemku 56/24
 6. Schválení proplacení faktur prosinec 2018
 7. Účetnictví obce 2019
 8. Stanovení finančního výboru
 9. Koupě hospody postup
 10. Formánek dopis koupě pozemku
 11. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2018
 12. Poplatky odpady a psi
 13. Prodej části pozemku
 14. Ostatní: vytvoření s.r.o., oprava kostela, čističky v obci, veřejná sportoviště vybavení, ………
 15. Diskuze
 16. Závěr.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 24.1.2019

 

 Sejmuto z úřední desky: 31.1.2019