Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3.2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudoměř

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016.pdf

 

 

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  27.dubna 2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 3/2017

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            Budova OU Sudoměř

 

Doba konání:                        4.května 2017 od 20:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení dohody o rozdělení katastru Sudoměř - Katusice
  5. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice
  6. Diskuse: rozdělení úkolů na zastupitele, opravy v obci
  7. Závěr

 

 

 

 

 

                                                                             Jan Kroupa

                                                                             Starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.dubna 2017                   ____________________

 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 4.května 2017             ____________________